Tarief voor uitvaartplechtigheid

- Bespreking niet kerkelijke uitvaart met nabestaanden

- Niet Kerkelijke uitvaart plechtigheid begeleiden

- Indien wenselijk "In memoriam" schrijven  

 

€ 375 inclusief  reiskosten

 

 

 

 

Tarief voorbespreking

- Voorbespreken uitvaartplechtigheid

 

€ 75 inclusief reiskosten